Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2024

Utworzono dnia 28.02.2024

 

Gmina Mszana przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ze środków państwowego funduszu celowego zwanego Funduszem Solidarnościowym.

Dofinansowanie projektu:                                          100 %

Całkowita wartość projektu:                           511.400,00 zł

Data podpisania umowy:                                 14.02.2024 r.

Głównym celem:    Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. 

Z programu mogą skorzystać:

  dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby  w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 zwiększa szansy osób z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia poprzez zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej polegającej m.in. na wsparciu w:

  • czynnościach samoobsługowych,
  • prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
  • przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
  • podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Bezpłatna forma wsparcia.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024
 

a także w:
Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie, ul. Centralna 93, 44-323 Połomia, telefon: 32 4720042, 783 570 750.

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny