Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2022

Utworzono dnia 23.03.2022

Gmina Mszana przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Świadczenie usług asystent osobisty osoby niepełnosprawnej finansowane jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego, przeznaczonych na realizację zadania w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Dofinansowanie projektu: 100 %

Całkowita wartość projektu: 87.975,00 zł

Celem programu jest wsparcie dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie: o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługa asystencji osobistej będzie polegać na pomocy przy wykonywaniu codziennych czynności oraz wsparciu w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym, a w szczególności:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego - w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności - także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Asystentem może być osoba:

 • posiadająca dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny
 • posiadająca co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu
 • ​wskazana przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, lecz niespokrewniona i niezamieszkująca razem z uczestnikiem Programu.

Wsparcie w ramach Programu jest bezpłatne i skierowane do mieszkańców gminy Mszana.

Druki niezbędne do ubiegania się o wsparcie:

 • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności,
 • Karta zgłoszenia do Programu,
 • Klauzula informacyjna RODO
 • Klauzula informacyjna

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny