Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie

RODO- transport do punktu szczepień

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
I PRZYSŁUGUJĄCYCH Z TEGO TYTUŁU PRAWACH
W ZWIĄZKU Z TRANSPORTEM DO PUNKTU SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19

 

Kto przetwarza Państwa dane osobowe?

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie z siedzibą w Połomi,
ul. Centralna 93.

OPS wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować listownie, na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie, ul. Centralna 93, 44-323 Połomia lub pocztą elektroniczną, na adres: psmszana@ak.net.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Dlaczego są przetwarzane Państwa dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na OPS decyzją Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.2.1.2021 (2), co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Natomiast dane osobowe dotyczące Państwa zdrowia są przetwarzane ze względu na ważny interes publiczny, co jest zgodne z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) RODO.

Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich brak uniemożliwi Państwu zorganizowanie transportu do punktu szczepień przeciwko COVID-19.

Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu procesowi prowadzącemu do wnioskowania o posiadaniu przez daną osobę fizyczną określonych cech.

Jakie macie Państwo prawa?

Zgodnie z przepisami macie Państwo:

  • prawo dostępu do Państwa danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) Państwa danych osobowych,
  • prawo do usunięcia Państwa danych osobowych, w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach,
  • prawdo do przeniesienia Państwa danych osobowych, w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • prawo do wniesieni skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu mogą zostać udostępnione Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będą udostępniane podmiotom realizującym i rozliczającym transport do punktu szczepień.

Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny