Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. i 2024 r.

Odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwie domowym, wykorzystującym jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, dostarczanymi za pomocą sieci gazowej, przysługuje refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Wniosek o refundację podatku VAT należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek (mieszkańcy Gminy Mszana składają wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanej z siedzibą w Połomi przy ul. Centralnej 93) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek musi zostać podpisany podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony profilem zaufanym).

Wniosek należy złożyć nie później niż do dnia 30 września 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Warunkiem otrzymania w/w refundacji jest spełnienie kryterium dochodowego:
   - 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
   - 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Ponadto źródło ogrzewania musi zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków  (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456) do dnia wejścia w życie ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 ze zm.), tj, do dnia 21.12.2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Do wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. oraz w 2024  r. należy dostarczyć:
   - fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy obejmującą okres dotyczący wniosku,
   - dowód uiszczenia zapłaty za fakturę.

​§ Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny