Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
I PRZYSŁUGUJĄCYCH Z TEGO TYTUŁU PRAWACH 


Kto przetwarza Państwa dane osobowe?
Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie (dalej OPS) z siedzibą w Połomi, ul. Centralna 93.


Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Przede wszystkim w celu przyznania i udzielenia świadczeń rodzinnych lub z pomocy społecznej na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na OPS, a wynikającego m. in. z przepisów ustaw o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o Karcie Dużej Rodziny, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii, o dodatkach mieszkaniowych, Prawo energetyczne, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o systemie ubezpieczeń społecznych, o dodatku osłonowym, o dodatku węglowym, o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Natomiast w przypadku skorzystania z pomocy asystenta rodziny, dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgodę można odwołać w każdym czasie. W celach dowodowych odwołanie zgody powinno być w formie pisemnej.

Państwa dane osobowe są przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości, ochroną przed nadużyciami i atakami. 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, za wyjątkiem danych niezbędnych do skorzystania z pomocy asystenta rodziny – ich brak uniemożliwi Państwu  przyznanie i udzielenie świadczeń rodzinnych lub z pomocy społecznej oraz skorzystanie z pomocy asystenta rodziny.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu procesowi prowadzącemu do wnioskowania o posiadaniu przez kogoś z Państwa określonych cech.

Niezależnie od przesłanki przetwarzania danych osobowych, OPS zobowiązany jest do ochrony Państwa prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. 

Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem przez OPS danych osobowych?
Zgodnie z przepisami i zasadami etyki obowiązującymi w OPS możecie Państwo:

  • wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy, np. poprzez otrzymanie ich kopii,
  • poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,
  • przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to prawnie dopuszczalne i technicznie możliwe,
  • ograniczyć przetwarzanie danych lub nawet żądać ich usunięcia, w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez OPS danych osobowych narusza Państwa prawa – powiedzcie nam o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie, wyjaśniać Państwa wątpliwości. Ponadto przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu mogą zostać udostępnione Państwa dane osobowe?
Dane osobowe mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe?
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

W jaki sposób można uzyskać informacje na temat Państwa danych osobowych?
Kontaktując się z administratorem danych osobowych lub bezpośrednio z inspektorem ochrony danych listownie, pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie, ul. Centralna 93, 44-323 Połomia lub pocztą elektroniczną, na adres: poczta@opsmszana.pl. 
 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny