Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie

Dodatek Osłonowy

 

W roku 2024 można ponownie otrzymać dodatek osłonowy.

Wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć nie później niż do dnia 30 kwietnia 2024 r. w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek (mieszkańcy Gminy Mszana składają wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie z siedzibą w Połomi przy ul. Centralnej 93) na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek musi zostać podpisany podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony profilem zaufanym).

Warunkiem otrzymania w/w dodatku jest spełnienie kryterium dochodowego:
   - 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
   - 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Uprawnienia do dodatku osłonowego ustala się na podstawie dochodów uzyskanych w 2022 r. przez wszystkich członków gospodarstwa domowego.  

Gospodarstwo domowe oznacza osobę samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo osobę oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek jest przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku jest wówczas pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych wynosi 20 zł.

Dodatek osłonowy wynosi w 2024 r.
1)     228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
2)      343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
3)      486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
4)      657,8 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy dla gospodarstw opalających domy węglem lub paliwem węglopochodnym:
1)      286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
2)      429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
3)      607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
4)      822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższony dodatek dotyczy gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków  (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456).

ZAŁĄCZNIKI:

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny