Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie

Świadczenie pielęgnacyjne na starych i nowych zasadach

Utworzono dnia 09.10.2023

W związku ogłoszeniem ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym informujemy o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego od dnia 1 stycznia 2024 r.

Ważne zmiany w funkcjonowaniu świadczenia pielęgnacyjnego są wpisane w ustawie o świadczeniu wspierającym, która wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r., co daje możliwość pobierania tego świadczenia na starych lub nowych zasadach.

Uwaga!

Ustawa o świadczeniu wspierającym wprowadza ochronę praw nabytych dla opiekunów, którzy nabyli bądź nabędą prawo do świadczeń opiekuńczych (świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego) na starych zasadach tj. do 31 grudnia 2023 r. Osoby te, jeśli taka będzie ich wola i osoba nad którą sprawują opiekę nie złoży wniosku o świadczenie wspierające w ZUS, będą mogły w dalszym ciągu pobierać wymienione świadczenia na dotychczasowych warunkach, tj. np. na dorosłą osobę niepełnosprawną i bez możliwości podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest dla opiekuna. Świadczenie wspierające przyznawane będzie dla osoby niepełnosprawnej.

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r. zostaje zachowane również w przypadku, gdy osobie, nad którą sprawowana jest opieka zostanie wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności. Aby zachować prawo do świadczenia na zasadach dotychczasowych należy:
1) złożyć wniosek o wydanie nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o niepełnosprawności oraz
2) złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w terminie 3 miesięcy, licząc  od dnia wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności.

NOWE ZASADY od 1 stycznia 2024 r.:  

 1. Świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało osobom sprawującym opiekę na osobą z niepełnosprawnością wyłącznie do 18. roku życia.
  Po ukończeniu 18 lat, osoba z niepełnosprawnością jako osoba pełnoletnia będzie mogła ubiegać się o świadczenie wspierające realizowane przez ZUS.
   
 2. Osoby sprawujące opiekę nie będą musiały rezygnować z aktywności zawodowej aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, jednakże nadal będą musiały spełnić warunek opieki nad osobą niepełnosprawną.
   
 3. Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego rolnikom, małżonkom rolników lub domownikom bez konieczności prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym.
   
 4. Świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało niezależnie od daty powstania niepełnosprawności.
   
 5. Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach będzie przysługiwało opiekunowi na każde uprawnione dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie. Jeśli rodzic/opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnościami, świadczenie pielęgnacyjne będzie podwyższane o 100 % na drugie i każde kolejne dziecko z niepełnosprawnościami. 
   
 6. Jeżeli opiekun dziecka, które nie ukończyło 18. roku życia będzie chciał po 31 grudnia 2023  r. otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach (np. z możliwością podejmowania zatrudnienia lub pobierania emerytury) będzie musiał po 1 stycznia 2024 r. zrezygnować z pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na dotychczasowych zasadach i złożyć nowy wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowych przepisów. Opiekun, który będzie pobierał świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach będzie miał możliwość podjęcia zatrudnienia bez limitu dochodu. Także pobieranie przez opiekuna własnych świadczeń emerytalno-rentowych nie będzie miało wpływu na jego prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
   
 7. Osoba wymagająca opieki oraz jej opiekun będą mogli zdecydować, którą formę wsparcia wybrać:
  1) czy opiekun osoby pozostanie przy świadczeniu pielęgnacyjnym,
  2) czy osoba wymagająca opieki będzie chciała otrzymywać świadczenie wspierające z ZUS.

  Uwaga
  W przypadku złożenia wniosku o świadczenie wspierające w ZUS należy niezwłocznie     poinformować tutejszy OPS celem wstrzymania wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego.


  Świadczenie pielęgnacyjne wypłacone za okres, za który osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające będzie świadczeniem nienależnie pobranym podlegającym zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami. Do zwrotu świadczenia zostanie zobowiązany opiekun.
   
 8. W przypadku śmierci osoby wymagającej opieki osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne zarówno na starych jak i nowych zasadach, zachowuje prawo do świadczenia do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon.
   
 9.  Uchylono przepis, który wskazywał kolejność osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
   
 10. Z dniem 1 stycznia 2024 r. zostaną uchylone przepisy w zakresie specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny