Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie

Program Opieka Wytchnieniowa

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” jako PROGRAM z FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO – DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie ogłasza nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących
bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Program jest realizowany w dwóch formach:

 1. w ramach pobytu dziennego:
  a) za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
  b) w ośrodku wsparcia,
  c) w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie dziennej,
  d) w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, ze. zm.),
  e) w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. b-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc,
  f) za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240)
   
 2. w ramach pobytu całodobowego:
  a) za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
  b) w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym (z wyłączeniem dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności),
  c) w ośrodku wsparcia,
  d) w rodzinnym domu pomocy,
  e) w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego,
  f) w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  g) w placówce zapewniającej całodobową opiekę, o której mowa w ustawie z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  h) w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. b-g, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc,
  i) za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Program daje możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Realizacja zadania finansowana jest przez Ministerstwo Rodziny  i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wsparcie w ramach Programu jest bezpłatne.

Wnioski dla mieszkańców Gminy Mszana prosimy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie na wzorze zamieszczonym w załączniku (załączniki poniżej) do dnia 14 listopada  2023 r. w godzinach pracy Ośrodka.

Dane kontaktowe: Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie, ul. Centralna 93, 44-323 Połomia, telefon: 32 4720042, 783 570 750.

Wnioski złożone w terminie późniejszym zostaną wpisane na listę rezerwową.

Więcej informacji na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

AKTUALNOŚCI:

Program Opieka Wytchnieniowa 2023

Utworzono dnia 06.11.2023

  Gmina Mszana przystąpiła do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023.  Świadczenie usług opieki wytchnieniowej finansowane jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej z państwowych funduszy celowych -...

czytaj dalej... na temat: Program Opieka Wytchnieniowa 2023

Program Opieka Wytchnieniowa 2022

Utworzono dnia 23.03.2022

    Gmina Mszana przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.  Świadczenie usług asystent osobisty osoby niepełnosprawnej finansowane jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki...

czytaj dalej... na temat: Program Opieka Wytchnieniowa 2022

ZAŁĄCZNIKI:

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Imieniny